Nog beter dan best ondernemen met een kredietverzekering

kredietverzekering plaatje

Het is voor veel ondernemers een onderschat risico. Het feit dat je klanten uiteindelijk niet tot betalen overgaan. Vervelend als er in dit klant wel al een hoop tijd en geld is ingegaan. Het wordt nog vervelender als die betreffende klant een groot deel van je omzet vertegenwoordigd. Denk daarbij aan de ZZPer die 1 of slechts enkele klanten heeft. Als zo’n grote klant niet betaald kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de continuïteit van je bedrijf. Je kosten gaan immers gewoon door terwijl de wel verwachte inkomsten ineens achterwege blijven. Dit zogenaamde debiteurenrisico wordt niet altijd goed onderkend door dit af te dekken met een goede kredietverzekering. De hoogste tijd dus om wat meer te vertellen over de kredietverzekering.

Waarom de kredietverzekering belangrijk is voor de continuïteit van je bedrijf

Zoals hierboven al aangegeven vormt een debiteurenrisico een belangrijk risico binnen je onderneming. Als ondernemer is het verstandig om eens in de zoveel tijd deze risico’s in beeld te brengen. Risico’s kunnen in meer of mindere mate impact hebben op de continuïteit van je onderneming. De grootte van de impact heeft uiteraard te maken met de financiële schade die kan voortvloeien uit dit risico. Aan de hand hiervan kijk je of en in welke mate je het betreffende risico wilt afdekken. Bij je debiteuren portefeuille kun je dat doen door een strak debiteurenbeheer maar dus ook door het afsluiten van een kredietverzekering. Met een strak debiteurenbeheer bedoel ik dat je het eventueel overschrijden van de betalingstermijn tijdig opvolgt door een herinnering te versturen en deze eventueel ook weer tijdig opvolgt. Hoe eerder je debiteuren namelijk betalen hoe meer liquiditeiten je tot je beschikking hebt om verder mee te ondernemen. Hier kan je onder andere groei mee financieren, maar ook simpelweg kosten mee betalen. Blijven betalingen uit dan kan het dus zijn dat je rekeningen niet meer kunt betalen en commerciële kansen niet kunt benutten.

Wat doet de kredietverzekering?

Vaak zit in de dienstverlening van de kredietverzekering de kredietwaardigheidscheck inbegrepen. Dit houdt in dat er voordat je een klantrelatie aangaat een check gedaan wordt op de kredietwaardigheid. Hieruit kun je dan opmaken in hoeverre het risico aanwezig is dat deze potentiële klant niet tijdig de facturen betaalt. Daarnaast zit in de dienstverlening van de kredietverzekering ook dat je de vordering uit handen kunt geven aan een incassobureau die via minnelijke incasso en juridische incasso de vordering gaan proberen te incasseren. Als de vordering uiteindelijk oninbaar blijkt te zijn dan keer de kredietverzekering het factuurbedrag of een deel daarvan uit.